MOŽDA OPET NEGDJE

Mate Milas
Možda opet negdje mi ćemo se sresti
Mahoviti će noćnik ukrstiti nam staze
Pod beskrajem zvijezda zagrljaje splesti
Možda opet negdje mi ćemo se sresti

Ja odlazim noćas ne znajući puta
Praznine života na bijeg me gone
Vjesniku je vjetra suđeno da luta…

više

KAD JEDNOG DANA

Sven Adam Ewin

Kad jednog dana, pred rasulom tkiva,
Podvučem crtu i saberem zbirno,
Pitat ću život što se sa mnom zbiva?
A bit ću sam. I sve će biti mirno.

O, to će biti jednog strašnog dana,
S bilancom stanja na Posljednjem sudu.
Na rashodovnoj strani kontnog plana…

više