LICA U KAMENU

Anela Borčić
kućaKad bila sam bila dijete i bolesna
kroz prozor sam gledala u zid preko puta naše kuće

U naborima kamena bilo je mnoštvo lica, čitav grad;
vesele oči, dječja lica u igri, Pinokiji i Švrće
profili turobnih staraca, trudnice u snu
težaci na konjima, starice i utvare jezovite
iskrivljene čeljusti, noge na glavama
povorke nekih čudnih životinja…

više

DOBRI VJETRI

Anela Borčić
vjetar-trske-450x300Davno prošli dani velikih gospara
obišli sva mora hrabri kapetani
sad plove po nebu za vremena stara
oblaci im brodi sveci su mornari

Razbacana vesla leže svud po dvoru
široke im krme na lebiću cvile
kao da se opet gingaju po moru
rosom mokre prove sjajnije od svile…

više