LICE

Marijana Dokoza

Za mene to bijaše posljednja večer na putu života,
Ta jesenja večer bila je smrt moja…
Udarana strahom ustuknula sam pred slomljenim pogledom,
primorala tog čovjeka pronaći sreću u tuđim jutrima.…

više

DA BIH UMIRILA SVIJET

Marijana Dokoza

Razgolićene duše umirem na riječima tvojim… želim to…
U pogledu ti snove vidim, besciljna lutanja tvojih uspomena.
Ali… Sjećaš li se onog jutra i istine u boci koju smo ispisali, pustili
da morski vali tajnu otkrivaju svijetu.…

više

AH, TI GNJEVNO STVORENJE

Marijana Dokoza
Pod nogama gnjevnog stvorenja,
Apolonovom riječi pogođena
Za mrakom mi jutro jasno ide,
Svi životi naši su tek  puki snovi.

Od jedne vatre, dvije se stvoriše
Srce moje, o čemu to zboriš?
Ah, kad bih se smjela smijati,
Činila bih to potiho, da ne čuju noćna bića.

više

SATKANA OD TVOJE SLJEPOĆE

Marijana Dokoza
I život je moj satkan od sljepoće,
Vođena rukom slijepca i pjesmom slavuja,
Obgrljena zrakama koje se nalaze iznad oblaka,
Putuje sve dalje, sve više i sve uzornije.

Ne vidim te u svim sanjama,
Ali osjećam tvoj dodir, dodir mira i sigurnosti.
Voljeh te slijepo, slijepo te željah,
Ali, život me odveo od sanjanja tvojih.

više

NADA JE KRHKA

Marijana Dokoza
Nada je vrlo krhka stvar.
Dopustiti igrati se s njom vrlo je osjetljivo.
Čovjek joj se utječe, sačinjava se od nje,
U trenutku kada ne može ugledati put kojim kroči.

Bože, ljubav nosiš sa sobom,
Ali, ipak mogu kazati kako je dio ostao negdje tamo.
Gdje je završila nada
Ona ista, krhka, osjetljiva i neprepoznatljiva.…

više

ZBOGOM

Marijana Dokoza
Još si uvijek hrana kojom utažujem svoju glad
Moja si bol i nemir,
Je li to bila ljubav?
Odabrala sam njega.

Zbogom moja ljubavi sa brežuljaka zelenih,
Ne znam postoje li toliko tužne riječi
Koje bi opisale svu bol i ovo stanje,
I primile suze koje me noćas obuzeše

više