TRAGAČ ZA MNOGOSTRUKIM LICIMA RIJEČI

NOVA KNJIGA: Igor Divković – LIBERO LIBAR LIRA

Nakon objavljene 11. autorske zbirke lirike, Igor Divković- Vedrana se oblači (2017; IP. Lijepa riječ Tuzla), koja je, vrlo vješto i vrlo uspješno, našla svoj put do čitatelja, isti je autor, zajedno s izdavačem Nova poetika Beograd, ispratio na (službeni, auto-) put, prema čitateljima, svoju novu autorsku zbirku suvremene hrvatske lirike – Libero libar lira (2023.).

pogovor knjizi: Mato NEDIĆ

U životu općenito, a u poeziji napose, sve počinje od zaigranosti i razigranosti: od zaigranosti tijela uz tijelo, misli uz misao, riječi uz riječ. Igra je u osnovi života, u počelu. Zna to i Igor Divković koji stvara prštavu poeziju, koja poput vodoskoka, šiklja u visinu, spušta se u dubinu, raduje i oplemenjuje.

Poezija je ta, kao i svaka druga umjetnost, puna snova o sreći, želje za radošću, pokušaja za dosezanjem smisla života.…

više

ŽABAC ŽABU (ŽA)BARIO

Igor Divković

Kreketalo,
kreketalo –
Ja sam žabac
mandarin.
Kreketalo,
blebetalo,
žabi Finki
da je fin.

Fin sam Finko,
gatalinko,
fin u biti,
fin u puti,
sve žabice
fine Finske,
moj bi kreket
htjele čuti.

Kreketalo,
stari žapče,
praznoglavi
punoglavče,
tko zna,
ne krekeće,
tko ne zna,
taj blebeće.…

više