JESENJA

stihovi i slika: Nada Vučičić

Jesen je i moj glas je vjetar skriven u lišću
Da ne prepoznaš golotinju jutra
I lica bijesnih bogova
U sivim oblacima spremnim za kišu
Mandarine žute sanjajući vlastito rađanje iz cvijeta
Nevinost postanka nade u trajanje…

više

MOLBA

Nada Vučičić

Mi smo prolaznici
Koji kucaju na vrata mrtvog grada
Susrećemo duhove prošlosti i
Okamenjene galebove u letu
Generale izvučenih sablja
I gradske arlekine zaustavljene u smijehu.

više