ADVENT I SVETI NIKOLA

Iz naüe arhive/ objavljeno 05.12.2016.

Mali jezični savjeti

tekst: Marija Kukić, lektorica Hrvatskog glasa Berlin

Hrvatski_pravopis-296x164Vrijeme je adventa ili došašća. To je vrijeme kada se pripremamo za  dolazak Kristov.

Riječ advent ili došašće (lat.adventus = dolazak) piše se malim slovom jer to nije naziv blagdana nego razdoblje u liturgijskoj godini četiri nedjelje prije  Božića, kao što je i korizma razdoblje u liturgijskoj godini četrdeset dana prije Uskrsa, ili kao što su četiri godišnja doba razdoblja u kalendarskoj godini.…

više

GLASOVI KOJI SE ČESTO POTUKU

Iz naše arhive/ objavljeno 02.03.2017.

piše: Marija Juračić
c_ili_c
Zamolio me prijatelj, koji s glasovima č/ć nikada nije bio na ti, da napišem nešto o njima.

Čakavcima nije nikakav problem razlikovati glasove č, ć. Upijaju ih sluhom od rođenja i oni postaju dio melodije njihovog osobnog izražavanja.

Sa štokavcima i kajkavcima stvar stoji drugačije. Kajkavci tog glasa nemaju pa njihov dijalekt poznaje samo glas č. Štokavci, …

više

PRAZNICI I SPOMENDANI

Iz naše arhive/ objavljeno 13.12.2016.

tekst: Marija Kukić, lektorica Hrvatskog glasa Berlin

jezini-savjeti-sve-vrste-rijei-1-728U prošlim Jezičnim savjetima bilo je riječi o pisanju naziva blagdana, a danas ću se osvrnuti na pravilno pisanje naziva praznika i spomendana.

U njihovom pisanju vrijedi isto pravilo kao u pisanju naziva blagdana. Prva riječ piše se velikim, a ostale riječi pišu se malim početnim slovom, osim ako se u nazivu ne nalazi vlastito ime.…

više

NO, MEĐUTIM I DRUGI PLEONAZMI

Iz naše arhive/ objavljeno 23.10.2017.

tekst: Marija Kukić

pop5U svakodnevnom pismu i govoru mnogo puta čujemo kako govornici vrlo često koriste pleonazme. Što su zapravo pleonazmi? To je suvišno ponavljanje riječi i izraza u kojima je jedan dio suvišan jer je njegovo značenje već uključeno u značenje druge riječi.

Evo nekoliko primjera:

– mala kućica/ ovdje je riječ mala suvišna jer je imenica kućica…

više

KADA SLJEDEĆI, A KADA SLIJEDEĆI

Iz naše arhive/ objavljeno 19.07.2017.

tekst : Marija Kukić, lektorica Hrvatakoga glasa Berlin

jezičniRiječi: sljedeći i slijedeći, slične su po obliku, ali su različite po značenju. Obje inačice su ispravne, bitno je samo što njima želimo izreći.

Riječ sljedeći je pridjev i dolazi uz imenicu. Sklonjiv je, a znači onoga/onu/ ono/ koji dolazi iza nekoga ili nečega.

Npr: sljedeća stranica, sljedeći put, sljedeći korak, sljedeći sat, sljedeće upute……

više

Svi Sveti ili Svi sveti

Iz naše arhive/ objavljeno 01.11.2012.

Časopis Jezik

screenshot_2017-08-15-11-41-34-1Imena vjerskih blagdana pišu se velikim počenim slovom: Božić, Uskrs, Tijelovo, Duhovo.
Ako se ime blagadana sastoji od dviju ili više riječi (ako je dvočlano ili višečlano), osim prve riječi velikim se početnim slovom piše još i ona riječ koja je vlastito ime: Sveta tri kralja, ali: Sveti Nikola.
U imenu Svi sveti samo se prva riječ piše velikim početnim slovom jer druga riječ nije vlastito ime. Zbog toga je pravilno Svi sveti, a ne Svi Sveti. Ime se mijenja po padežima ovako: Svi sveti, Svih svetih, Svim svetima, Sve svete …

Savjet napisala: Sanda Ham…

više

S ILI SA

piše: Marija Kukić, lektorica Hrvatskog glasa Berlin

jezicniS
je prijedlog, nepromjenjiva vrsta riječi. Vrlo često griješi se u njegovoj primjeni. Naime, nekada se umjesto  prijedloga S koristi njegova nešto duža verzija – SA. Koji je oblik pravilan? Kada koristimo S, kada SA?
.
Ako se S nalazi ispred riječi koje počinju  glasovima -s, -š,- z,- ž (iako neki jezikoslovci predlažu  još neke glasove), i težim glasovnim skupinama kao što su -ks, -ps, -pš, dodajemo navezak -a i nastaje inačica SA.  To pomaže lakšem izgovoru.

više

KRUH NAŠ SVAGDAŠNJI

piše: Marija Kukić, lektorica Hrvatskoga glasa Berlin

savjetiNađe se svakodnevno  s nama, na našem stolu. Može biti; crni, bijeli, polublijeli. okrugli. duguljasti, sa sjemenkama ili bez njih, rezani ili u komadu.
Naravno, riječ je o kruhu.

On nas posvuda prati, putuje s nama
U našoj torbi, bdije na našem stolu
U samoći stražari, uvijek budan i tih…
(Nikola Miličević – Kruh)…

više

U KATARU ILI U KATRU – NEPOSTOJANO A

piše: Marija Kukić, lektorica Hrvatskoga glasa Berlin
.
shutterstock_116145988Nepostojano a je glasovna promjena u kojoj se samoglasnik a javlja u samo nekim oblicima, a osnovna svrha je olakšavanje izgovora u nekom padežu, ili u nekoj posuđenoj riječi.


Nepostojano a često se javlja u nominativu množine nekih imenica muškog roda:

Borac-borci-boraca
Momak-momci -momaka
Lovac-lovci- lovaca…

 Ime Katar je posuđenica (prema Qatar) i nema potrebe da izbacujemo  a. U imenici Katar ne postoji nepostojano a.
.

više

OPERATOR, OPERATER

piše: Marija Kukić, lektorica Hrvatskoga glasa Berlin

savjetiRiječi operater i operator razlikuju se samo u jednom slovu/ glasu e, o, ali imaju posve različita značenja. Operater je osoba koja radi za operatora. Operator predstavlja sustav upravljanja podacima i predstavlja središnju bazu podataka.

Da bude jasnije: Operator je davatelj telefonskih usluga (fiksnih i mobilnih), davatelj struje potrošačima, dok je operater osoba zaposlena kod operatora i s kojom korisnik usluge komunicira u slučaju potrebe.…

više