KNJIGA NA POKLON

tekst i foto: Mirjana Blašković

“Čekajte, nešto sam zaboravila”, povikala je teta Slavica i otrčala natrag u kuću dok su svjetla tatinog  “Folcike” osvjetljavala stazu i ogradu, a tišinu nedjeljne večeri ispunjavao tipičan zvuk spomenutog automobila.

To popodne i večer proveli smo  kod rođaka “u gostima” i uvijek sam bila tužna što moram otići i prekinuti igru sa sestričnama, nakon što sam nekoliko puta pitala možemo li ostati još malo.…

više

VRIJEME BEZ KAZALJKI

piše: Mirjana Blašković

Zadnje dane ove 2021. godine ispraćala je kiša, dosadna, više nalik na jesensku, nošenu južinom i praćenu isto tako pokislim raspoloženjem.

Odlučih podignuti pogled sa mokrog pločnika prema satu na zvoniku, kao što sam činila svakog dana, provjeravajući koje vrijeme pokazuju kazaljke.

Ne, nisam zaboravila da već nekoliko mjeseci ovaj sat, na crkvi staroj više od petsto godina, ne pokazuje točno…

više