ZAVIČAJ

Miljenka Koštro

Srce nije od kamena, ali srce voli kamen sivi
Tamo me vuče, tamo živi
Gdje su me mati i baka učile
Anđeo Gospodnji i Anđele čuvaru
Gdje su dunje žute mirisale na ormaru
Gdje mi je piljak stopalo žuljao…

više

SJEĆANJA

Miljenka Koštro

Jutros sam pod stari orah stala
U staru kamenu kuću se zagledala
Kao travka na vjetru zadrhtala
Tu su naši dragi pradjedovi za nas život stvarali
Zidali, orali, kopali, rijetko odmarali
Kako zakoračih preko djedova kamenog praga…

više