ŠUTNJA

Elijah Kreus

Lovac ja bijah lahornih riječi
srne mi plahe prilaze same
luk moj bolesti srca liječi
vjera u mene tvrdo je rame.

Šuma prepuna bješe svih vrsta
rane na svakom skrivenom mjestu
“vidar taj gdje je čarobnog prsta?”
baš svi tražiše lovčevu gestu.…

više