BING BANG ZA LAKU NOĆ

Iz naše arhive/ objavljeno 25.12.2016.

Sven Adam Ewin

Pričam joj priču o Crvenkapi.
O baki… Lovcu… O vuku žednom.
Pričam sve tiše… (Možda zaspi.)
Pričam ja, pričam, kad odjednom:

.
– Što je to, dida, Veliki prasak?

Da li je tada bilo Boga?
Zašto je trajalo samo časak?
A što je bilo prije toga?

više