ŠIBA

Iz naše arhive/ objavljeno 11.12.2016.

Sven Adam Ewin
U dnu je vrta ograda živa,
Kraj nje izrasla vrba iva.
Duge grane do zemlje svija,
Kraj nje prođemo mama i ja.

Dok zaostajem, mama me zove,
Pa mi rukom popravlja bluzu,
I kaže nježno, šibe ove
Rastu za tvoju zločestu guzu.…

više

KROMOSOMSKA NOINA ARKA

Sven Adam Ewin

Ni jednog časa ti nisi sama,
U tebi vrvi kao na sajmu.
Svi tvoji preci, u kolonama,
U tvome tijelu žive – u najmu.

Ni jedan od njih ne nedostaje.
Svaki u tebi traži zraka.
Njihova mladost u tebi traje.
Ti si njihova Noina arka.…

više

JEZIK MOJ MATERINSKI

Sven Adam Ewin

Sve što je ljudsko, sve istine i laži,
Sve što dušu čovječju poji i hrani,
Sve to (i više), u stihovima traži,
Grčem rođenja – moj jezik zauzlani.

Svaka me pjesma svojim okusom liječi,
A on je sladak. A on je gorko čitak.
Od Prokrustovih kratkih i dugih riječi,
Ja pravim sebi ljekoviti napitak.…

više

POSLJEDNJA ŽELJA

Sven Adam Ewin

Spušta se večer. Sunce više ne žari.
Gospod je priveo ljude k Zadnjem Danu.
Pita ih, što bi koji (od zemnih stvari)
Rado ponio sobom. Na „onu stranu“.

Neki bi zlato. Neki bi čast i slavu.
Neki oružje kraj tijela da im blista.
Neki bi žezlo i okrunjenu glavu.
Neki bi žene i drugih stvari trista.…

više

KADA HVALITE BOGA

Sven Adam Ewin

Kada hvalite Boga, vi, koje krasi trpnja,
Čas prije nego hranu ustima prinesete:
– Hvala Ti, Gospodine, na prvom danu srpnja,
Nekog ljeta Gospodnjeg… Neke dvije i ente.

Pokušajte Mu reći, sa srcem. U suzama.
Pokušajte Mu reći, ne mozgom, nego čulno.
Pokušajte Mu reći: – Zahvali i Ti nama!
Pokušajte Mu reći – pa bilo bogohulno.…

više