PLAVI SLAK

Iz naše arhive/ objavljeno 03.02.2019.

Sven Adam Ewin
O, proskribirani, prezreni cvijete. O, slâku!
Ti, koji staru kuću cvijetom prekrivaš žustro
I vereš se uz nahereni plot u sokáku,
Tebi, suncu i ljetu, ja želim dobro jutro.
.…

više

TINOIDA

Iz naše arhive/ objavljeno 13.03.2016.

Sven Adam Ewin
kako da živim ovako… zemaljski suludo dijeljen
sav u vama pojedinačno a vi u meni cijeli
kako raspreden ovdje od sebe nikad željen
da budem s vama u zvijezdi u nekoj općoj zdjeli?

više

POSLJEDNJA ŽELJA

Iz naše arhive/ objavljeno 30.06.2019.

Sven Adam Ewin
58leRSpušta se večer. Sunce više ne žari.
Gospod je priveo ljude k Zadnjem Danu.
Pita ih, što bi koji (od zemnih stvari)
Rado ponio sobom. Na „onu stranu“.
.…

više