BALADA IZ SIWA

piše: Milan Rajšić

“… i lije na uglu petrolejska lampa/ Svjetlost crvenkastožutu/ Na debelo blato kraj staroga plota/ I dvije, tri cigle na putu./ I uvijek ista sirotinja uđe/ U njezinu svjetlost iz mraka,/ I s licem na kojem su obično brige/ Pređe je u par koraka. /Cesaric, Balada iz predgradja/…

više

NAJMANJI ZAJEDNIČKI NAZIVNIK

piše: Milan Rajšić

“S generalima je loše, a bez njih je još i gore. Postoje narodi i države kojima treba diktatura!”
Ove dvije rečenice, nije danas moguće pronaći na guglovima. Ove dvije rečenice, sam ja izgovorio davne 1985. godine, na jednom predavanju o putovanju po Peru, Boliviji i Čileu. Rečenice sam glasno i javno izrekao, pred stotinu ljudi,…

više

POZDRAV S MEDITERANA

piše: Milan Rajšić
Aleksandriji ni kraja ni konca. Petmilionski grad se smjestio izmedju bogate delte Nila na istoku, na jugu ogromnog jezera koje je još Ptolomej izgradio, kako bi gradu obezbedio pitku vodu, pustinje saharske koja se proteže sve do Atlantika i na sjeveru Mediteranskog mora. Stotinu kilometara od… do.…

više

TUŽNA ZEMLJA MISIRSKA

piše: Milan Rajšić

Posljednji put sam telegram, onu zaboravljenu komunikaciju u formi: “Dobro smo. Stop. Zdravi smo. Stop. Hrana je dobra. Stop…“, poslao prije 22 godine, ni manje ni više nego iz Egipta. Više se i ne sjećam, je li to bio Luxor ili Asuan.

Moj, tada još maloljetni sin zaželio se kuće i svoje mame.…

više