TALARU ME

 Ivan Dobra Žirjanin

Zove more, zove stina:
spremi alat, nima vorka,
zove idro i lantina…
Reci: Zbogun, Navijorka!

Vrati’ ću se svomu brodu
po bonaci i po buri,
vrati’ ću se svomu rodu;
i briškuli, a i muri.…

više