ŽERAVA

Ivan Dobra Žirjanin

Mrzlo je u kući kaj na našen dvoru,
a žerave nima u staron špaheru;
nide traga, Bože, sa’ tvojemu stvoru,
da ubere zelja, navisi večeru…

Borovinu više baš niko ne pila;
ne haštri je mati, nit je otac cipa.
Opartila čeljad draga mi i mila,…

više

ŽIRAJSKO DITE

 Ivan Dobra Žirjanin

Trunbetali niki: odni’ će vas more
daleko o’ kraja, poist glad i tuga;
nareš’ će marete priko cile gore
i neće ostati popreta ni luga.

Balala je zvirad, davno, sve kolo nas:
pukla van je šušta i nima vas više!
A sada su, eno, kaj usamljeni klas,…

više