POŠTENJE I PRIVATNA INICIJATIVA

tekst: Marko Jareb

markoJedan poznati, sada pokojni državni poglavar u najavi jedne dokumentarne serije na javnoj televiziji ističe kako treba: „Vidjeti povijesnu zbilju koja je takva da istina nije samo na jednoj strani“.

Svatko piše i govori kako mu paše. Tako je u svim granama društvenoga života.

Jedna srednjoškolska profesorica kaže „da je prije bilo bolje, jer su bili bolji ljudi nego danas“.
Je li to zaista tako trebalo bi pitati one koji su robijali zbog pjevanja „Vile Velebita“?…

više