DJELO PRIRODE

Tekst i foto: Emil Cipar

Priroda je najveći umjetnik. Bez pera i kista, bez palete i štafelaja, stvara najljepša djela, dnevno ih nanovo oblikuje i pokazuje da joj nismo dorasli. Ove slike napravila je od kore drveća na drvoredu pored Save u Slavonskom Brodu.…

više