BISER

Kitana Žižić

Ako misliš da je mene bilo naći lako
Onda je to mogao svatko.
Bila sam biser na dnu najdubljeg mora
Za pronaći me trebala je modra zora,
Rano ustajanje, ogromna čežnja,
Tople oči prepune mijena,…

više