SEMINAR BUNJEVAČKOG STVARALAŠTVA - Hrvatski Glas Berlin

SEMINAR BUNJEVAČKOG STVARALAŠTVA

“Prelo kupi svaki mu se divi, nek se znade da Bunjevac živi”

folklor 2Hrvatska matica iseljenika sudjeluje na VIII. Seminaru bunjevačkog stvaralaštva koji se održava od 8. -13. 07.  2019. god. u organizaciji HKPD Matija Gubec u Tavankutu.

Seminar obuhvaća  sljedeće teme: ples, tamburaške tradicijske melodije, tradicijski instrumenti,  tradicijske vještine – izrada predmeta od slame.

Ovogodišnja tema  seminara bit će  bunjevački  običaj – VELIKO PRELO.

Predavači: 

Ivica Dulić, voditelj folklornog odjela HKPD „ Matije Gubec“: Izvorni oblici bunjevačkih plesova sa osvrtom na tradicijsko i scensko oblačenje -ples

Kata Suknović,  dipl.ing. tekstila: Vrste tekstila stare bunjevačke nošnje te primjena  novih materijal u izradi novih nošnji prema starim predlošcima- teorisko predavanje o Bunjevačkoj nošnji

Tamara Štricki Seg,  master teoretičar umjetnosti- etno muzikolog:  Bunjevačko pjevanje.

Ljubica Vuković Dulić, prof. povijesti i povijesti umjetnosti : Crtice iz prošlosti

Ladislav Suknović,   dipl. pravik : Povijest  HKPD „ Matije Gubec“ iz Tavankuta

Vojislav Temunović,  profesor glazbene kulture i tambure: Glazbena pratnja bunjevačkih pjesama i plesova

Augustin Žigmanov – tradicijska glazbala: gajde i frula

Skenderović, profesorica.  Radionica perlica i suvenira od slame

Branka Vujić- asistentica

Tijekom trajanja seminara svaku se večer održavaju kulturni programi poput tamburaških,  folklornih, filmskih večeri.

Uz plesna predavanja održat će se i prezentacija tradicijskog načina odijevanja te odijevanja prilagođenog scenskoj izvedbi.  Polaznici  plesnog seminara u okviru aktivnosti imaju predviđenu i prezentaciju i radionicu izrade ukrasa od slame.

Na kraju seminara 14. srpnja 2019. u Tavankutu će se održati žetveni običaj  Dužijanca te je to prigoda da zainteresirani mogu prisustvovati i u njemu sudjelovati.

Troškovnik i uvjeti smještaja

Školarina:  25 eura

Smještaj :

– Višekrevetne sobe  u prostorijama udruge i mjesne škole

– dvokrevetne  sobe u privatnom smještaju

Cijena punog pansiona je 15 eura po danu.

Prijavnica

Više informacija: matijagubectav@gmail.com

Web: www.matijagubec.rs

Related Post

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of