RAZGOVORI O BRAKU U KOJI DRŽAVA SUMNJA

NEOBIČNI  PROJEKT  NATAŠE  DRAKULA
tekst i foto: Sonja Breljak

U Kunst Haus Meinblau u ulici Ckristinenstrasse broj 18/19, u sklopu umjetničkog centra Pfefferberg smješten je odnedavno jedan  neobičan projekt, umjetnički perfomans.
Tema ovog projekta je prilično nesvakidašnja. O njoj se ne govori previše u javnosti. Poput nekog je tabua. A prisutna. Kompleksna. I državnim zakonima i …kažnjiva!
Radi se o sklapanju braka radi dobijanja dozvole boravka,…

više