POUČAVANJA IZ STEM PODRUČJA U RH

tekst: Marko Jareb
prezentacijaOvako mi priča jedan kolega: „Na obrani diplomskog rada sam na dva tri hamer papira napisao ponešto formula i nacrtao nekoliko blok shema iz materije na koju se odnosio sam rad. Te sam hamer papire zalijepio na školsku ploču u učionicu gdje je bila sama obrana rada. Sada vidim kako sam nesvjesno primijenio nešto, danas slično PowerPoint prezentaciji. 

Na polaganju stručnog ispita u eseju sam napisao kako bi sve udžbenike trebalo napisati kroz multimedijske sadržaje. Profesor mi je tada rekao kako se to neće tako skoro dogoditi. Kroz školu za život i to se polako obistinjuje.

više