SAMO DA BUDE MIR

piše: Dražen Radman

Samo da bude mir u svijetu!” česta je želja mnogih ljudi. Pritom najčešće misle na odsutnost vidljivog rata i neprijateljstava među narodima, među različitim grupacijama ili interesnim skupinama.

Mislim da bi ispravnije bilo za reći: “Samo da bude mir u srcima ljudi!” Zašto?…

više