UČITELJICA LISICA

piše: Sanja Rotim

Bukvina šuma je bila baš lijepa šuma. U njoj su sve životinje bile kulturne i slagale se dobro između sebe. Sigurno je to bila zasluga učiteljice Lisice.

E, dobro ste čuli: ovdje su životinje išle u školu. U Bukvinoj šumi nije se samo učila matematika, engleski ili francuski, …

više