PREDSTAVLJENA “TIHA MOĆ…”

U Veleposlanstvu Repubike Hrvatske predstavljana nova knjiga nadbiskupa dr Nikole Eterovića, papinskog nuncija u Njemačkoj, naslova “Tiha moć-Diplomacija Svete stolice”.

tekst i foto: Sonja Breljak

Berlin/ U Veleposlanstvu Republike Hrvatske je na događaju kojemu je domaćin bio veleposlanik Gordan Bakota, predstavljena knjiga papinskog nuncija, nadbibskupa dr Nikole Eterovića naslova “Tiha moć –  Diplomacija Svete stolice“.…

više