ZNAK TOLERANCIJE I SOLIDARNOSTI

U Židovskoj zajednici u Berlinu otvorena je izložba pod naslovom “Od slave do zaborava. Lea Deutsch: čudo od djeteta i žrtva Holokausta”, koje su autori dr. Martina Bitunjac sa sveučilišta u Potsdamu i prof. dr. Damir Agičić sa zagrebačkog sveučilišta.

prilog: Uredništvo HGB

Berlin/ U prostorima Židovske zajednice u Berlinu je sinoć otvorena izložba naslova “Od slave do zaborava. Lea Deutsch: čudo od djeteta i žrtva Holokausta”/ “Zwischen Ruhm und Vergessenheit. Lea Deutsch: Wunderkind und Holocaust-Opfer”.

više