STADE SE CVIJEĆE ROSOM KITITI

PROHLADNO VRIJEME
piše: Mladen Šimić

Krešo je sjedio u šatoru i pomalo ga je bolila glava. Svanjivalo je i bilo je prohladno i Krešo se osvrtao ne bi li našao nešto da se ogrne. U šator je ušao mlad i snažan vojnik i ogrnuo Krešu sa ovčijim kožuhom. To nije bio običan kožuh već su bile u kožuh utkane zlatne niti koje su se presijavale u tmini šatora. Sam šator je bio ogroman i veoma lijep sa puno lijepih i luksuznih predmeta ukusno raspoređenih po njemu. Kreši je bilo čudno što mu se vojnik obratio sa „Aleksandre” a ne sa Krešo.…

više

VALCER

PUTOVANJA
piše: Nada Landeka

Netremice je gledala u film na televiziji u kojem je partner svoju partnericu nježno obgrlio oko struka i vodio je plesnim podijem. Očavarali su je ti lagani pokretni poput klizanja po redu, tako su izvježbani bili njihovi pokreti.
Oduvijek je sanjala o plesu. Silno je željela da obuče najljepšu večernju haljinu koja bi sezala čak do poda, i u kojoj bi se osjećala poput kraljice. Jednom davno jedan od njenih najboljih prijatelja poslao joj je poruku na mobitel; „Vodim te na ples!“   Uzbuđeno je…

više

KRATKA PISMA IZ DOMOVINE

piše: Marija Matijašević
Stružec/04. travanj 2011. 07.29 sati …Jučer je zora kasno svanula, a sunce se teško probilo kroz gomilu tamnih oblaka. Tako je počela nedjelja. No, kasnije je bilo puno sunčeve topline, cijeli dan smo uživali. Vrapci su živkali u mom žljebu, golubica sa mazila s golubom na susjedovoj kući a šojka se ljutila na vranu, koja joj je došla blizu gnjezda.
Kada sam došla kući, prije tjedan dana, bijela šljiva je bila propupala, sada ima više cvjetova nego listića. Druge vočke sam brzo obrezala, dok nisu propupale, a lozu sam skratila i prorijedila, kako bi mi ove godine  još bolje rodila, plavim mirišavim grozdovima. …

više