MOJI BIJELI PRIJATELJI

KRATKA PISMA IZ DOMOVINE
piše: Marija Matijašević

Stružec/Na rijeci je jato labudova. Ma kažem ja ...gladni su oni, jer odmah dođu ako netko s autom stane. Tako … pripremim kruha i deset klipova kukuruza, pa krenem do rijeke. Kad ono …četrnaest labudova na sredini rijeke! Čim su me opazili, doplivali su do mene. Bacam im komadiće kruha, a kada više nema, onda rulim kukuruzu s klipova. To im je draže. U jatu su dva mužjaka, osam mladih labudova…

više