SVJESNA I NESVJESNA GLUMA

tekst: Marko Jareb

sok_upitnici_zastoJedan Oskarovac govori kako je isprazan život među glumcima. Svatko priča svoju priču i promovira sebe.

Koliko je to zbog toga što se tu radi samo o glumcima? Je li tako i u svakodnevnom životu običnog puka? Ima li ih koji su odglumili i svoj radni staž? Koliko je takvih?

Jedan pokojni sveučilišni profesor je sa svoje katedre tijekom svojih predavanja studentima pričao kako se pred njima osjeća …

više