IMA LI NADE ZA NAS

piše: Dragica Trumbetaš

Društvo smo velikih socijalnih razlika, plodno tlo za nove podjele svim vrsta. Ljudi koji se nametnu kao voditelji pojedinih skupina u pravilu su najveći mogući licemjeri.

Ovaj vikend u javnost su izašle sa svojim problemima i majke njegovateljice s djecom s poteškoćama u razvoju.…

više