PREDLAŽU SE NOVI ČLANOVI SAVJETA

Poziv na slanje prijedloga za izbor članova Savjeta Vlade RH za Hrvate izvan RH /rok prijave 20. kolovoza 2021.

Berlin/ Obraćajući se “predstavnicima i članovima hrvatske zajednice u Njemačkoj”, Veleposlanstvo Republike Hrvataske u Njemačkoj je odaslalo “Poziv Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH upućen hrvatskim zajednicama u inozemstvu za novi prijedlog odabira predstavnika u Savjet Vlade RH za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Podsjećamo da članove Savjeta imenuje Vlada RH na mandat od 4 godine, a na prijedlog hrvatskih zajednica iz država iz kojih dolaze.

Za predstavnike hrvatske zajednice u Njemačkoj predviđena su 3 mjesta u Savjetu.

Prijedlozi za izbor predstavnika hrvatske zajednice u Njemačkoj dostavljaju se Veleposlanstvu RH u Berlinu (na adresu Ahornstr. 4, 10787 Berlin ili putem maila berlin@mvep.hr), a rok za dostavu prijedloga je petak, 20. kolovoza 2021.”, stoji u pismu Veleposlanstva koje za  detaljnije informacije o uvjetima prijave upućuje na Poziv Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH.

U Pozivu stoji sljedeće:

Sukladno odredbi dlanka 19. stavka l.Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (,,Narodne novine”, broj l24lll,16112), Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavljuje Poziv hrvatskim zajednicama diplomatskih područja za dostavljanje prijedloga kandidata za izbor članova Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Zajednice Hrvata izvan Republike Hrvatske svoje predstavnike u Savjet Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske predlažu diplomatsko-konzulamim predstavništvima Republike Hrvatske iz redova najznačajnijih i najbrojnijih udruga, organizacija, institucija ili drugih oblika organiziranja, osoba koje su uvažene u sredinama u kojima žive, angažirane na očuvanju i jačanju hrvatskog identiteta svojih zajednica i na unapređenju odnosa s hrvatskom domovinom.

Zajednice Hrvata izvan Republike Hrvatske svoje predstavnike u Savjet Vlade predlažu na mandat od četiri godine prema zastupljenosti, kako slijedi:

– devet članova predstavnika Hrvata iz Bosne i Hercegovine od kojih jedan predstavnik Katoličke crkve iz Bosne i Hercegovine,

– sedamnaest članova predstavnika hrvatske manjine,

– dvadeset i devet članova predstavnika hrvatskog iseljeništva/dijaspore.

Broj članova Savjeta, predstavnika hrvatske manjine, po državama:

– tri iz Srbije,

– po dva iz Austrije, Mađarske i Slovenije,

– po jedan iz Bugarske, Crne Gore, Češke, Italije, Kosova, Sjeverne Makedonije, Rumunjske i Slovačke.

 

Broj članova  Savjeta, predstavnika hrvatskog iseljeništva/dijaspore, po državama :

– pet iz Sjedinjenih Američkih Država,

– po tri iz Australije, Kanade i Savezne Republike Njemačke,

– po dva iz Argentine i Čilea,

– po jedan iz Austrije, Brazila, Francuske, Italije, Južnoafričke Republike, Novog Zelanda, Švedske, Švicarske i Ujedinjenog Kraljevstva,

– jedan skupno za Belgiju, Dansku, Luksemburg, Nizozemsku i Norve5ku,

– jedan skupno za Boliviju, Ekvador, Paragvaj, Peru, Urugvaj i Venezuelu.

Prilikom izbora, odnosno dostavljanja kandidatura potrebno je voditi računa o dosadašnjim rezultatima rada kandidata i stvarnim mogućnostima raspoloživosti u svojstvu člana Savjeta

Vlade, budući da angažman članova Savjeta Vlade podrazumijeva, izmedu ostaloga, izdvajanje slobodnog vremena i mogućnost putovanja u Republiku Hrvatsku zbog održavanja

godišnjih sjednica Savjeta Vlade.

Zajednice Hrvata izvan Republike Hrvatske, uz prijedlog predstavnika za Savjet Vlade, podnose pismeno obrazloženje kandidature i dokaz njegove/njezine pripadnosti hrvatskom

narodu, životopis predloženog kandidata i potvrdu da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i/ili nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo (ne stariju od 6 mjeseci).

Svi kandidati moraju biti punoljetni i posjedovati znanja i iskustva koja su vezana uz djelokrug rada Savjeta Vlade.

Rok za dostavu prijedloga kandidata je 20. kolovoza 2021, stoji u Pozivu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

0 0 votes
Article Rating

Related Post

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments