S DJEDOM NA LIVADI

Sven Adam Ewin

Otkiva kosu… On više nije velik.
(Pomalo nalik Meštrovićevu Jobu.)
Svaki put kad bi čekić dotako čelik,
Koljence trave žignulo bi u zglobu.

Uzima brus pa kosu oštri polako.
Kad je naoštri – siječe dlaku u letu!
Pitate, kako dlaku? Ja ne znam kako.…

više