DVA TURNIRA SD CROATIA BERLIN

SD Croatia Berlin organizira nogometni turnir “Pero Kolobarić” i Turnir u baloti.

Berlin/ SD Croatia Berlin organizira tradicionalni, nogometni, 32. po redu Pfingst-Turnir (turnir za Duhove) koji od ove godine nosi naziv, točnije posvetu dugogodišnjem, vrijednom i aktivnom, a kasnije, sve do smrti i počasnom predsjedniku, Peri Kolobariću.…

više