PRVI DAN NASTAVE

piše: Marija Juračić

Počela je nastava i moj se unuk upravo vratio iz škole. Pitam ga kako je protekao prvi dan nastave, a on se raspričao:

„Na ulazu u školu su mi pošpricali tenisice nekim dezinficijensom, a i ruke sam morao dezinficirati. Kako razred nije dovoljno velik da bismo održali propisani razmak, svi smo stavili maske. Onda nas je razrednica lijepo pozdravila i svima nam poželjela sreću. Rekla nam je da će nam trebati. Govorila je o radu u ovoj školskoj godini i sve je bilo u redu.“

više

LȊNI DALMATĨNCI

piše: Manuela Bareta Buličić

Nȅznan jesȃn li vȁn vȅj rȅkla prȋčicu – da sȃn ležãla u Pȅtrovu bolnicu u Zāgrȅb, kãko bi nȁ svit donĩla svõga sȋnka Rȍka – i kãko mi je mlãdi dȍjtor ȕndac bȉja rȅka na ultrazvuk:“ Mȁ, poglȅč ti mȃlog lȇnog Dalmatĩnca kȁk se izvalȉl !“.

Vȁvik mȋ tȇ rȋči pȁdnedu na tȋmpla kȁ vȉdin sȕvozide ili kãko mĩ Okrȕčani rȅčemo – PRȈZIDE……

više