HRABROST JE BRZO IZDALA

piše: Kitana Žižić
foto: Emil Cipar

Mislila sam da već nekoliko godina nije među živima. Dok sam radila u Plovput-u skoro svakodnevno bih kupila poneku sitnicu na gradskom pazaru te sam ga često viđala kako prodaje domaće ulje s Brača. Znala sam da se ponovno oženio i da ima kćerku, sve ostalo niti mi je bilo poznato niti me zanimalo. Posebice On sam jer je bio oličenje lošeg supruga i nemarnog oca.…

više