ČAJDŽINICA, DOLMUS, HAMAM

tekst i foto: Milan Rajšić

Da su Turci kršćani, a na svu sreću nisu, njihova bi molitva i zahvalnost Bogu, započinjala riječima: “U ime čajdžinice, dolmusa i hamama…”

Pop u crnoj mantiji, sa zvonika crkve bi na sve četiri strane svijeta “učio na sav glas”: “Čajdžinica je velika i nema ugodnijega mjesta na svijetu od nje, hamam je topal, a do njih će Vas dovesti prepuni dolmus!”

više