KOJI JE SLJEDEĆI KORAK

Gruba diskriminacija hrvatskog iseljeništva u posljednjih 25 godina

piše: Dražen Katić
Zadnji članak koji sam pročitao u društvenim mrežama, a koji su sročili Hrvati Argentine nosio je naziv “Tko je kriv da smo mi rođeni u Argentini?”

To pitanje dovoljno govori o poziciji hrvatskog naroda u iseljeništvu i o diskriminaciji kojoj je hrvatski narod (iseljenik) izložen.

Nakon ovih napisanih riječi svi “veliki Hrvati” će skočiti na noge i …

više

NOVIM ZNANJIMA DO RAZVOJA

Indikator: Visoki nivo kvalifikacije, prekvalifikacije i dokvalifikacije

piše: Dražen Katić
Mjeri se po broju kvalifikacija, prekvalificija i dokvalifikacija na 1.000 zaposlenih. Novi zahtjevi tržišta potenciraju neprekidni proces dokvalifikacija, ali i prekvalifikacija radne snage.

Od mlade radne snage tržište zahtjeva kvalifikacija u nekim od traženih zanimanja. U Saveznoj Republici Njemačkoj veliki broj mladih ljudi nema potrebnu kvalifikaciju te su izloženi robovlasničkim principima modernog tržišta – „rad za stan i hranu“.…

više

POSTOJE KOMPARATIVNE PREDNOSTI

Indikatori ekonomsko-socijalne komponente za mjerenje održivog razvoja Republike Hrvatske 

SMANJENJE NAZAPOSLENOSTI

piše: Dražen Katić
Mjeri se u ukupnom broju nezaposlenih po spolu.

Zaposlenost se smatra puni ili djelomični posao na neodređeno vrijeme u kome radniku za njegov rad poslodavac uplaćuje socijalna i mirovinska davanja te ugovorom dogovorenu mjesečnu plaću.

Posljednjih godina u Europskoj uniji je posebno izražen problem nezaposlenosti mlađih od 25 godina. Najveća nezaposlenost…

više

ZAŠTITIMO PRIRODU I SPOMENIKE

Indikator: jačanje zaštite nacionalnih parkova prirode te spomenika kulture

piše: Dražen Katić
Ovaj indikator se mjeri u površini (ha) zaštićenih nacionalnih parkova, parkova prirode i spomenika kulture u odnos na ukupne površine.

Indikator podrazumijeva zaštitu:

– parkova prirode
– spomenika kulture (stare zgrade i građevine, dvorci, stare drvene ili kamene kuće, spomenici, itd.)…

više

ŠTO VOZIMO I KAKO ZEMLJU KORISTIMO

Indikatori ekološke komponente za mjerenje održivog razvoja Republike Hrvatske

(Volumen motoriziranog osobnog prometa; Racionalno korištenje zemljišnih površina; Jačanje zaštite nacionalnih parkova,)

piše: Dražen Katić
Indikator  – volumen motoriziranog osobnog prometa

Mjeri se u broju osobnih automobila na 1.000 stanovnika. Ne uključuju se mopedi, električni bicikli i sl. Povećanjem broja osobnih automobila povećava se i korištenje zemljišta za parkirne prostore, emisija ugljičnog dioksida, buka itd.

U Baden-Württembergu je do 2005. godine broj osobnih vozila na 1.000 stanovnika rastao, ali se u narednim godinama počeo …

više

NEZAMJENJIVO SUNCE

Indikator-“proizvodnja električne energije fotonaponskim sustavima”– Mjeri se u ukupno instaliranim kilovatima fotonaponskih sustava po broju stanovnika.

piše: Dražen Katić
“Sunce nam poklanja besplatnu energiju. Bez sunčeve svjetlosti i topline bio bi nezamisliv život na našem planetu. Sunce isijava u jednome danu 10.000 puta više energije nego što je mi ljudi i sva druga živa bića možemo potrošiti u cijeloj godini. Stari drevni narodi su štovali sunce kao božanstvo. Poznat je bio bog sunca “Ra” u starome Egiptu.

Danas je moguće putem solarnih panela proizvesti vrlo eficijentno električnu energiju i toplinu.…

više

POTONUTI ILI OKRENUTI KURS

Pojedinačno definiranje indikatora za mjerenje održivog razvoja u Hrvatskoj

piše: Dražen Katić
Republika Hrvatska je nakon rušenje socijalizma krenula putem kapitalizma i počela izgrađivati neoliberalnu ekonomiju.

Ratom osiromašena i razrušena zemlja počela je izgrađivati novi sistem u kome danas mali broj građana posjeduje velikim dijelom financijski kapital. To je dodatan šok građanima Republike Hrvatske koji su očekivali pravedniji ekonomsko-politički sistem od bivšeg socijalizma. Srednja klasa bivšeg socijalizma je u zadnjih 25 godina gotovo u potpunosti nestala.…

više

KAKO POKRENUTI RAZVOJ

Održiva a ekonomija i indikatori za mjerenje održivog rasta Republike Hrvatske

piše: Dražen Katić
Ovu temu započinjem citiranim tekstom iz moje prethodno objavljene knjige Posljednja ruža hrvatska”:

„Pojam održivog razvoja prvi puta je zabilježio 1713. u svome djelu “Sylvicultura oeconomica” Hans Carl von Carlowitz u kome govori da”..samo toliko šume smije biti iskrčeno koliko može kroz plansko pošumljavanje ponovo narasti“!

Drugim riječima održivi razvoj znači da smijemo samo toliko …

više

OD NEOLITA DO DANAS

O razvoju ekonomije od …do …
piše: Dražen Katić
Mlađe kameno doba ili neolit je razdoblje u ljudskoj evoluciji prije metalnog doba s obilježjima razvoja poljoprivrede i stočarstva, pojavom stalnih nastambi tj. prijelaza sa nomadskog na sjedilački način života, te proizvodnjom keramičkog posuđa i kamenog oružja.
Po meni je neolit početak stvaranja ekonomije. Prvi puta da čovjek proizvodi nešto planski i u količinama većim od njegovih stvarnih potreba.

više

PREKO LEĐA POTROŠAČA

Zašto plaćamo svake godine skuplju električnu energiju

piše: Dražen Katić 
Tema električne energije kao proizvoda je sama po sebi vrlo interesantna.

Električna energija je proizvod koji svi mi koristimo. Ako ne živite na pustom otoku i nemate vlastito solarno postrojenje svaki mjesec ćete struju kupovati i plaćati po tarifi koju odredi isporučioc.

U Saveznoj Republici Njemačkoj postoji burza za prodaju…

više