MAJMUNI NE PJEVAJU

autorica: Ivanka Jularić (Ćulap)

Moj prvi susret s njim izazvao je u meni nedoumicu: -Gledam li majmuna ili čovjeka? Izgledao je kao majmun. Imao je majmunsko lice, hodao je kao majmun i oglašavao se kao majmun, a… nije bio majmun.

Imao je nisko ulubljeno čelo, koje je izgledalo kao otisak cigle u blatu, a sitne okrugle smeđe oči, duboko usađene ispod gustih…

više