KAMENČIĆ U CIPELI

piše: Dražen Radman

O ljudima, dakle, i o njihovu moralu ovisi opstanak i vlade i države i naroda.” (Ante Starčević)

“Kada borba za stranačku prevlast postane važnija od borbe za nacionalni interes, zemlja se, u unutarnjem smislu, doista dovodi u opasnost.” (Vlado Gotovac 1992.)…

više

SAM NA OBALI

Sven Adam Ewin

Koja je ovo zemlja? Koje je doba?
S platane pada rosa na riječni pijesak.
Što me to tako davi? Noćna tjeskoba?
Hoće li planut davnog Sjećanja Bljesak?

Sve esencije, sebstva, jastva i bivstva,
U mojoj biti ovog se časa množe.
Protiče mrtva rijeka moga djetinjstva.…

više